social
social
social
social_aim

Jak mogę zrobić sezonową konserwację/przegląd?

04/05/2013

Regularne czyszczenie „podwozia” robota jest niezbędne, także sprawdzanie poprawności przykręcenia noża tnącego. Konieczne też jest cykliczne naoliwianie łożysk przednich kół oraz silnika noża, należy też sprawdzać czy wjazd do stacji działa poprawnie. Na koniec sezonu, zgodnie z wymaganiami przeglądów konserwacyjnych, konieczne jest zdjęcie tylnych kół, w celu nasmarowania łożysk oraz użycie zestawu do zimowego ładownia w celu ochrony baterii. Wskazane jest aby zimowe przeglądy przechodzić w wyspecjalizowanych centrach Ambrogio.

Wróć