social
social
social
social_aim

Ambrogio L400Elite zgłoszony do prestiżowej nagrody na targach Gardenia 2015 w Poznaniu

02/12/2014

Do Konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich mogą być zgłaszane produkty, które odznaczają się szczególnymi walorami, obejmującymi: – nowoczesność zastosowanych rozwiązań w odniesieniu do rozwiązań światowych,
– stopień wykorzystania rozwiązań innowacyjnych,
– ekonomiczność produktu i jego eksploatację (cena, koszty eksploatacji i serwisu, koszty  utylizacji),
– oddziaływanie produktu na środowisko, w tym metody regeneracji, recycling, biodegradowalność,
– oszczędność zużycia materiałów i energii,
– funkcjonalność produktu (rozumiana jako połączenie kryteriów użyteczności i praktyczności),
– estetyka produktu,
– stopień przystosowania do transferu rozwiązań do zastosowań praktycznych w przypadku projektów badawczych

Ambrogio L400 Elite w naszym przekonaniu spełnia wszystkie warunki idealnie! Wyniki konkursu na początku roku 2015, zatem czekamy!

Wróć